10 februari 2017

Nieuws archief

Dag van de Mobiliteit

21 april 2015 Gelderse Dag van de Mobiliteit

VOOR 1 DAG EEN ANDERE BAAN

Lees meer!

 

Lokaal kerstpakket

Eenvoudig geregeld, versterk de lokale economie.
Lees hier meer!

 

UITNODIGING

DE PARTICIPATIEWET ALS KANS VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

TPN-WEST organiseert dinsdag 14 oktober vanaf 07.30 uur een informatieve ontbijtsessie bij Meneer Vos aan de Winkelsteegseweg 99, Nijmegen in samenwerking met de bedrijvenverenigingen Bijsterhuizen, de Winkelsteeg en BNZ.

Lees hier meer!


 

UITNODIGING
van TPN-WEST aan de ondernemers in Nijmegen-West en Nijmegen-Zuid:

Hierbij nodigen wij u van harte uit bij de start van het project Bedrijventerrein TPN-WEST Energieneutraal.
TPN-WEST heeft subsidie gekregen om het bedrijventerrein Energieneutraal te maken. Hiervoor hebben wij een informatiebijeenkomst gepland. Zie hiervoor de bijlage.

U bent welkom op

Wanneer: vrijdag 27 juni
Waar: Pluryn, Industrieweg 50 in Nijmegen
Tijdstip: 16.00 – 19.00 uur

Uw aanmelding kan gestuurd worden naar  onder vermelding van uw bedrijfsnaam en de naam van de persoon die deelneemt. Vriendelijk verzoek om aan te geven of u gebruik maakt van het buffet.

Natuurlijk rekenen wij op uw komst, u wilt toch ook Energieneutraal? Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van TPN-WEST
Jerry Croes, voorzitter

 


Wordt Vriend van het Ambachtsplein!

 

 

 


10 april 2014: boodschap aan de coalitie-onderhandelaars: Blijf de banenmotor in Nijmegen smeren!


7 april 2014:

Geachte heer Van Hooft,

Uiteraard gaan wij, ECN, IKN en VNO-NCW, de dialoog niet uit de weg evenals wij dit niet in het verleden gewoon waren.
Graag zien wij uw concrete uitnodiging qua tijdstip en locatie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Drs. H.A.A. (Eric) van Gaalen,
voorzitter ECN

D.A. (Dick) Alewijnse,
voorzitter IKN

M.J.A. (Marcel) Hielkema,
Voorzitter VNO-NCW Arnhem Nijmegen


4 april 2014: Persbericht ECN, Industriële Kring Nijmegen en VNO-NCW Arnhem Nijmegen:

Samenwerking Ondernemend Nijmegen en Gemeente dreigt te vervallen


3 april 2014: artikel De Gelderlander 'Ondernemers: liever geen 'links'

Dit artikel stond in de Gelderlander van 28 maart 2014.
ECN, in de persoon van voorzitter E. van Gaalen, heeft hierop in een eerste reactie als volgt gereageerd:


Namens ECN (Economisch Collectief Nijmegen) reageer ik graag én bezorgd op dit bericht: Een coalitie links plus ervaart
Ondernemend Nijmegen als zeer zorgelijk. De afgelopen jaren is met succes een beleid gevoerd waarin Ondernemend Nijmegen
én de gemeente elkaar zeer goed hebben gevonden en gezamenlijk voor onze stad Nijmegen mooie resultaten qua werkgelegenheids-projecten en overige hebben gerealiseerd. Ondernemend Nijmegen kent én wil haar verantwoordelijkheid dragen. Ondernemend
Nijmegen kan echter hierin moeilijk verder gaan en verder in investeren als via een coalitie Links-plus zij hier verdere lastenverzwaringen
voor terugkrijgen (zie standpunt SP). Een stad als Nijmegen verdient het om met gezamenlijke verantwoordelijkheid de toekomst in te
gaan! Ondernemend Nijmegen is er klaar voor, maar niet via Links-plus.

drs. H.A.A. (Eric) van Gaalen, Voorzitter Economisch Collectief Nijmegen
(Het Economisch Collectief Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen de besturen van de 5 grote werklocaties in Nijmegen:
 Bijsterhuizen, bedrijventerrein Nijmegen Zuid, TPN-WEST, de Winkelsteeg en de Binnenstad)

 

Financiële steun voor ondernemers

brochure gemeente Nijmegen

Betere beveiliging, lagere kosten dankzij samenwerking bedrijventerreinen

artikel in De Ondernemer, uitgave mei 2013

 

Subsidie elektrische scooters voor bedrijven

De gemeente Nijmegen heeft sinds januari 2013 een subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe e-scooters. Ondernemers en organisaties uit de gemeente Nijmegen kunnen hiervan gebruik maken. Bekijk of download hier de flyer.
De einddatum van de subsidie is verlengd tot 1 april 2014!

 

Waarschuwing nepfacturen

Vanuit de leden wordt melding gedaan van frauduleuze praktijken door het zenden van een nepfactuur na telefonisch contact.
Deze keer gaat het om een vermelding in het Nederlandse provincieregister. Dit register bestaat niet.
Dit wordt gedaan onder de naam E & S Media Consultancy, met de vraag om het bestaande contract te verlengen, omdat
de provincie het register aan E & S had overgedragen. Daarna sturen ze de nepfactuur.
Ook onder de naam DATA Service worden nepfacturen verzonden.
Mocht u benaderd worden of zijn door deze of andere frauduleuze bedrijven, wilt u  deze oplichtingspraktijken dan melden bij http://www.fraudehelpdesk.nl en bij http://www.fraudemeldpunt.nl.

November 2012
 

Invasie van transport in regio na 2013

NIJMEGEN - De regio rond Nijmegen kan vanaf 2013 rekenen op een invasie van transportvoertuigen. Als de Tweede Maasvlakte, de grote
nieuwe containerhaven bij Rotterdam, klaar is in 2013, zal het aantal containers naar verwachting stijgen van 10 miljoen naar 30 miljoen per jaar. Dan zal ook het vervoer over spoor en water, maar zeker ook over de weg enorm toenemen.

Het valt nauwelijks te becijferen wat de gevolgen zijn van die toename. Nu gaat ruim 45 procent van het inlandse containervervoer per
vrachtwagen en 35 procent per schip. Dat moet andersom, maar sommige locaties zijn nu eenmaal niet per schip of per trein te bereiken.
Het vrachtverkeer over de Nederlandse wegen zal tussen nu en 2030 verdrievoudigen. 

Container Terminal Nijmegen verwacht een verdubbeling van zijn capaciteit, omdat de haven wordt uitgebreid en deels wordt verplaatst.
De vrachtwagenbewegingen van en naar de containerterminal aan de Weurtseweg zullen sterk in aantal toenemen.

Uit: De Gelderlander, 10 mei 2012