Economisch Collectief Nijmegen (ECN)

Economisch Collectief Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen de besturen van 6 grote werklocaties in Nijmegen: Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid, bedrijvenvereniging Bijsterhuizen, TPN-WEST, ondernemersvereniging Waalsprong, de Winkelsteeg en Huis voor de Binnenstad. De besturen van de werklocaties vinden elkaar op onderwerpen die de eigen werklocatie overstijgen en/of op meerdere van de werklocaties spelen.
IndustriŽle Kring Nijmegen is ondersteunend lid.

Doelstelling

De doelstelling van ECN is het bevorderen van de economische ontwikkeling van Nijmegen in de ruimste zin van het woord. Dit dient onder meer bereikt te worden door het periodiek voeren van overleg tussen de voorzitters van voornoemde werklocaties en IKN en met organisaties zoals de gemeente, onderwijsinstellingen, VNO-NCW regio Arnhem Nijmegen en met lokale partners.

Leden

ECN is een vereniging, opgericht op 23 november 2010. Haar leden zijn de ondernemersverenigingen van voormelde 6 werklocaties. Elke lokale vereniging met rechtspersoonlijkheid die belangenbehartiging van de plaatselijke ondernemers ten doel heeft en meer dan 50 leden heeft, kan lid worden van ECN. De contributie bedraagt € 1.500,- per jaar.

Bestuur

Het bestuur van ECN wordt gevormd door de voorzitters van de ondernemersverenigingen van voormelde 6 werklocaties en IKN. Het bestuur komt ten minste 6 maal per jaar bijeen. Vaste genodigden zijn de accountmanager Economische Zaken van de gemeente Nijmegen en de regiomanager Economie van VNO-NCW regio Arnhem Nijmegen. Tenminste 2 maal per jaar bespreekt het bestuur van ECN de op dat moment economisch belangrijke onderwerpen met de wethouder Economische Zaken van de gemeente Nijmegen.